Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2013

distantdreamer
ROZMOWA Z NIEOBECNĄ

nie odchodź 

zabierzesz co najwyżej ciało 
ale przecież Reszta 
i tak 
zostanie ze mną 

 1 
nazostawiałaś siebie 
Nieobecna 
wszędzie tam gdzie cię nie ma 
jest mi ciebie za dużo 

 2 
uwierz mi 
Nieobecna 
że 
musiałem odejść 
musiałem odejść 
po to 
by przekonać się że byłaś
najmądrzejsza 
najpiękniejsza 
najpotrzebniejsza 
wybacz 
ale gdybym nie odszedł 
nigdy bym o tym nie wiedział 

 3 
Nieobecna 
odezwij się czasem 
ciekawy jestem 
gdzie i z kim teraz 
umierasz
— jarosław borszewicz
Reposted frometa eta viagaiqus gaiqus

December 12 2012

distantdreamer
9036 25e8
Reposted fromarmadillo armadillo vianot-alice not-alice
distantdreamer
bo czasem spotyka się takich ludzi, których uwielbia się za wszystko, mimo, pomimo i wbrew.
Reposted frommefir mefir vianot-alice not-alice
distantdreamer
Nie chciałbym teraz odpowiadać na pytanie, jak to jest, mieć osiemnaście lat, chociaż za dziesięć lat pewnie powiem ci, że byłem wtedy nieśmiertelny. Gdy jesteś dopiero co pełnoletni, przebiegasz przez ulicę na czerwonym, bo jesteś pewien, że to nadjeżdżający samochód rozbije się o ciebie, że chodnik z perspektywy siódmego piętra jest gumowy, że każdy wypity alkohol w twoim organizmie zamienia się w wodę, że możesz przyjąć więcej związków chemicznych niż szklarnia, bo twój mózg jest kuloodporny i nieprzerwanie stabilny. Nic nas nie rozkruszy. mamy po osiemnaście lat i moglibyśmy jeść szkło bez kaleczenia ust, pic kwas, wyskakiwać z okna tylko po to, aby wzbić się do lotu.
— Jakub Żulczyk, R.A
Reposted fromrosewhiff rosewhiff viadelikatnienie delikatnienie

April 19 2012

distantdreamer
1696 f47c
Reposted byStalowaMagnolia StalowaMagnolia

March 03 2012

distantdreamer
distantdreamer
Reposted fromnecks necks viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
distantdreamer
distantdreamer
nie ma nic smutniejszego niż nie znalezienie żadnego innego szczęścia, prócz szczęścia w tym, co minęło.

December 04 2011

distantdreamer
0189 06b2
Reposted bykunio kunio

November 23 2011

distantdreamer
6924 28fb
Reposted bymyslnadzismesaverdelordofdragonsssirduchouncometafizycznieMoalalaSayidmayroseOnly2you

November 14 2011

distantdreamer
Czasami słyszę jak pęka mi serce.
— redcar
Reposted frombeltane beltane viadelikatnienie delikatnienie
distantdreamer
7574 cc3d
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaagowa agowa
distantdreamer

Staję tak czasem

w środku dnia

na białej ulicy

i zakrywam ręka usta

 

Nie mogę przecież krzyczeć.

— Małgorzata Hillar
Reposted frompoppyseed poppyseed viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
distantdreamer
8251 172b
Reposted fromhellucination hellucination viaagowa agowa
distantdreamer
9850 7e40
Reposted fromczaplicka czaplicka viarocktechnika rocktechnika
distantdreamer

November 07 2011

distantdreamer
7681 5274
Reposted byKiroDraliferwhim

October 15 2011

distantdreamer
0739 ecba
Reposted byDietzstraycatkittykatzetaka-jedna-jaHerbstHimmelMaryylordofdragonss

September 17 2011

distantdreamer
5048 5a12
Reposted fromclitoris clitoris viadelikatnienie delikatnienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl